Callens Recycling
M +32 493 25 88 88

Nieuws

Aangepassing wetgeving

Nieuws03-Wetgeving.jpg
In afvalbeheer en recycling zijn er steeds nieuwe regels.
De nieuwe regels - die zijn gebaseerd op de voorstellen van de Commissie in het kader van het in december 2015 gepresenteerd pakket circulaire economie - zullen bijdragen tot het voorkomen van afval of, wanneer preventie niet mogelijk is, tot het aanzienlijk opvoeren van de recycling van stedelijk en verpakkingsafval. Het storten van afval wordt uitgefaseerd en het gebruik van economische instrumenten, zoals de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, wordt aangemoedigd.
De nieuwe wetgeving versterkt de afvalhiƫrarchie, dat wil zeggen het eist dat de lidstaten specifieke maatregelen nemen om prioriteit te verlenen aan preventie, hergebruik en recycling boven storten en verbranding en zo de circulaire economie helpen verwezenlijken.
Meer info op
https://emis.vito.be/nl

Nieuwe prijszetting

Nieuws02-Prijszetting.jpg
Schrootprijzen zijn sterk cyclisch en afhankelijk van diverse internationale economische factoren. De sector eist kapitaalintensieve investeringen waardoor er geen kleine nieuwe toetreders zijn, maar waardoor er ook hoge uittredingsdrempels zijn ook door de alsmaar strengere milieunormen.
Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties in hun zoektocht naar de beste haalbare groeistrategieƫn en rendabele product-markt combinaties. Dat doen we door out of the box te denken, nieuwe business modellen te helpen uitwerken en ook te implementeren.

Wat met asbest?

Nieuws01-Asbest.jpg
Asbesthoudend materiaal vervangen is altijd de beste oplossing. Hoe dringend zo'n vervanging is, hangt af van hoe verweerd het materiaal is.
Uit onderzoek blijkt dat asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen al sterk tot zeer sterk verweerd zijn en dat die verwering alleen maar toeneemt. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Asbestmaterialen die in goede staat zijn of die een beschermlaag hebben, geven veel minder asbestvezels af. Sterk verweerde asbestleien en in het bijzonder golfplaten worden het best vervangen.