ma–vr: 7u–19u — zat: 8u–16u (oprijden tot 15u45) — zo: gesloten
ma–vr: 7u–19u — zat: 8u–16u (oprijden tot 15u45) — zo: gesloten
LogoCallensRecyclingMob

T 056 66 69 21 — M 0493 25 88 88

T 056 66 69 21 — M 0493 25 88 88

Wat met uw asbestafval?

Wanneer u van plan bent om asbesthoudende materialen te verwijderen is het belangrijk om u voordien grondig te informeren. Het is een noodzaak om asbest op een correcte en veilige manier te verwijderen en te verhandelen. Doet u dit niet dan kan dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Wat is asbest?

Asbest is al eeuwen bekend en in gebruik, maar was vooral in de twintigste eeuw enorm populair. Vooral in de bouwsector kende deze grondstof vele toepassingen. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en rond de woning.

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. Materialen die reeds gebruikt werden voor het verbod mogen nog aanwezig zijn in en rond een gebouw, indien deze in goede staat verkeren.

 

Wat zijn de eigenschappen van asbest ?

Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt omdat er dan vezels kunnen vrijkomen. Wanneer deze vezels ingeademd worden kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoe meer asbestvezels ingeademd worden en hoe langer de blootstelling duurt, hoe groter het risico. In de buitenlucht bevinden zich doorgaans zo weinig vezels dat het gezondheidsrisico extreem laag is. Ook binnenshuis is het risico zeer klein, zo lang de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal waarin ze verwerkt zijn. Het gevolg van de blootstelling aan asbestvezels wordt pas jaren na de blootstelling ontdekt.

Zoals eerder al vermeld komen de schadelijke stoffen pas vrij als het asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt. Gaat het om hechtgebonden asbest (vast asbest) in goede staat, dan is het risico minimaal. Onoordeelkundig verwijderen is veel gevaarlijker dan alles laten zitten. Gaat het daarentegen om ongebonden asbest (producten waarin het asbest min of meer los zit, bijvoorbeeld asbestkoord) of hechtgebonden asbest in slechte staat, dan moet u maatregelen treffen en voor het verwijderen deskundig advies inwinnen.

 

Hoe asbest op een veilige manier wegbrengen?

Eenmaal het asbesthoudend materiaal verwijderd is, dient dit op een veilige en correcte manier op een vergunde stortplaats te geraken.

Callens Recycling BV is geregistreerd als erkende inzamelaar en transporteur voor asbest en asbesthoudende materialen.

 

U kan als particulier of als bedrijf zelf hechtgebonden asbest aanleveren op ons recyclagepark, uiteraard goed verpakt zodat er geen stofvorming kan ontstaan. Let hierbij op dat dit gescheiden is van uw ander afval. Na het wegen op onze weegbrug kan u deze storten in de voorziene afgesloten asbestcontainer.

 

Indien u over een grote hoeveelheid asbest beschikt raden wij aan om een container bij ons te huren.

Dit kan zeer eenvoudig door ons op te bellen of te mailen.  

Callens Recycling BV komt dan langs om een container (10m³ of 20m³) voorzien van een bigbag te plaatsen.

 

Vergeet niet dat een container voor asbesthoudend afval enkel mag gebruikt worden voor asbest, hier hoort geen ander afval bij. De scheurbestendige zak, voorzien van een veiligheidslabel, kan na het vullen veilig worden afgesloten voor transport naar een vergunde verwerkingsinstallatie.

Na afloop kan u van ons een IHM-attest verkrijgen als bewijs dat u de asbest correct hebt laten afvoeren.

 

Kijk op www.ovam.be voor meer info.