ma–vr: 7u–19u — zat: 8u–16u (oprijden tot 15u45) — zo: gesloten (openingsuren zomerverlof: onderaan voorpagina website)
ma–vr: 7u–19u — zat: 8u–16u (oprijden tot 15u45) — zo: gesloten (openingsuren zomerverlof: onderaan voorpagina website)
LogoCallensRecyclingMob

T 056 66 69 21 — M 0493 25 88 88

T 056 66 69 21 — M 0493 25 88 88

Wijziging Vlarema 8

Vlarema 8 is reeds goedgekeurd door de Belgische overheid en is in voege gegaan vanaf september 2021. De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15% zijn gedaald. De nieuwe regels in Vlarema 8 moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan de bron selectief wordt ingezameld. Afvalinzamelaars (bv. Callens Recycling bv) worden hiertoe verplicht mee te waken over het sorteergedrag bij hun klanten en het restafval te controleren op sorteerfouten. Wanneer er fouten vastgesteld worden, moeten wij dit registreren als een non-conformiteit naar OVAM toe en de klant hiervan op de hoogte brengen.

Inzamelaars worden verplicht het restafval te controleren op sorteerfouten en dit door het deksel altijd te lichten bij het ledigen van de rolcontainer bij de klant ter plekke. Bij een afzetcontainer moet de container op een vergunde site leeg worden gekiept voor controle.

 

Indien wij tijdens een ophaalronde gevaarlijk afval opmerken in het restafval, moet dit geweigerd worden en moeten wij u hiervan op de hoogte stellen. Voor andere sorteerfouten hebben wij de keuze gemaakt dat wij het afval meenemen en noteren in het non-conformiteitenregister. Wij sorteren de volledige vracht na en zorgen ervoor dat het afval voldoet aan de juiste resultaatsvoorschriften, dit alvorens het afval naar verbranding af te voeren.

 

 

Merk op dat bij sorteerfouten u nog altijd in overtreding blijft.

 

Een hele boterham… Naar aanleiding van deze informatie vullen wij graag met u eens de vlaremalijst met 24 afvalstromen samen in. Zo kunnen wij op basis van uw bedrijfsactiviteit, u op maat begeleiden in het sorteren van uw afval.

 

Meer info kan u ook altijd terugvinden op de website van OVAM.